FACT-CHECK: 10 mga post online na maaaring pinaniniwalaan ng mga bata

FACT-CHECK: 10 mga post online na maaaring pinaniniwalaan ng mga bata

Alam naman nating lahat kung gaano kalaki ngayon ang problema natin sa paglaganap ng mali-maling impormasyon, lalo na sa social media. Sa pakikipagtulungan ng PressOnePH at ng RedBin Philippines, ito ang aming pag-fact check sa mga claims na pinaniniwalaan ng ilang mga bata online.

Fact-checking Partners

PressOne.PH is a verified signatory of the Code of Principles of the International Fact-Checking Network.

Translated into
local languages and dialects