Alcohol, ‘epal’ politicians banned in community pantries

Alcohol, ‘epal’ politicians banned in community pantries

“At hindi po natin papayagan na magkakaroon ng ‘epal’ o tinatawag nating maglalagay ng anumang signage, billboards, posters bearing pictures, pangalan, initial o images ng mga tao na nagsasagawa ng community pantry ‘no lalo na po ang mga politicians na gustong pumapel dito sa community pantry,” he said.