Ep. 73 | Winarak ng COA?

Bakit ganun na lang ang galit ng Pangulo sa COA kung ang ahensyang ito naman ang naatasan para bantayan ang paggastos ng mga ahensya ng gobyerno sa pera ng bayan?

Play