Si Bongbong Marcos ay pinagbabayad ng BIR ng “estate tax” na umaabot na sa halagang Php203+ bilyon ayon sa isang matagal nang kautusan ng Mataas na Hukuman.

Sa pahayag ng PCGG, noong Setyembre 29, 2021, noong matapos ang taong 2020, ang nabawi na sa ninakaw na yaman ng mga Marcos ay Php174 bilyon; at, Php125+ bilyon pa ang kanilang binabawi/babawiin. Dapat na isipin na ang kabuang kahalagang babayaran ni BBM at ang binabawi/babawiin ng PCGG na nakaw na yaman na umaabot sa Php328+ bilyon ay salapi ng bayan na pinagsusumikapan ng BIR at PCGG na mapasa pamahalaan. Sa maikling salita, ito ay “laban” ni BBM at ng kanyang pamilya sa bayan na kinakatawan ng BIR at PCGG.

Dapat pa ring pakaisipin na ang pagiging Pangulo ng Bayan ni BBM ay lilikha ng isang mabigat na “salungatan ng interes” (conflict of interest) sa pamahalaan sapagkat, ang BIR na naguutos kay BBM na magbayad ng “estate tax” at ang PCGG na bumabawi/magbabawi ng nakaw na yaman ng mga Marcos ay mapapasailalim sa kanyang pamumuno. 

Samakatuwid sa ilalim ng pamamahala ni BBM, “maglalaban” ang personal niyang interes at ang interes ng bayan.

Sa ganyang pangyayari, tiyak na ang taong bayan ang TALO sa dahilang sa matagal ng panahon wala pang nakikita ang taong bayan ng kahit kaunting pagnanais ang mga Marcos na magkaroon ng tamang kalutasan ang gusot ukol sa kanilang nakaw ng yaman. 

Ang tanong po ngayon ay bakit natin bibigyan si BBM ng pagkakataon na maging Pangulo ng Bayan na magbibigay sa kanya ng kapangyarihang napawalang-bisa ang kautusan ng BIR na magbayad siya ng “estate tax” at ipatigil ang ginagawang pagbawi sa kanilang nakaw na yaman.

Ang paghalal kay BBM bilang Pangulo ng Bayan ay matutulad sa ating kawikaang “kukuha ka ng bato na ipupukpok mo sa iyong sariling ulo”.

Sana po, sa tulong ng Poong Maykapal, mabigyan tayo ng tamang kaisipan sa pagpili ng susunod na Pangulo ng Bayan. 

Salamat po. 

CARLOS TAN
carloscrespotan@yahoo.com