Bilang parte ng serye natin ng mga panayam sa mga nagnanais maging senador sa darating na halalan, kinapanayam natin si Teddy Baguilat upang alamin kung paano niya dadalhin sa senado ang boses ng mga katutubo.

Play