Most favored ally

Most favored ally

The Philippines has been getting more attention in the United States because of its geographic location in the Indo-Pacific region as tension with China rises not just over the South China Sea but also because of Taiwan.

Taiwan: A balancing act

Taiwan: A balancing act

The Philippines should stand with the free world and join other countries in resisting China’s efforts to impose its will on self-ruled Taiwan. It’s time to revisit the One-China policy.

Ep. 71 | Ano nga ba ang VFA?

Binawi ng pangulong Duterte ang nauna niyang desisyon noong isang taon na buwagin ang kasunduang Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika.

Pag uusapan natin ang ibig sabihin at implikasyon nito dito lang sa The Press Room.

Play