ECQ with heightened Politics?

ECQ with heightened Politics?

Habang pataas ng pataas ang kaso ng Covid-19 sa bansa, painit din naman nang painit ang pulitika sa ating bayan. Nasaan na nga ba nakatuon ang pansin ng ating mga pulitiko? Sa pandemya at pagtulong sa ating mamamayan o para sa susunod na halalan? Tayo na sa isang...