Vice President Maria Leonor “Leni” Robredo on Tuesday said that the government should have laser focus in dealing with the Covid-19 pandemic and not be preoccupied with other matters.

In a 14-minute video message, Robredo said government officials who have the audacity to mount billboards of themselves should use their resources to set up billboards with information relevant to the pandemic.

“Kung magkakabit ng billboard at tarp, sana tungkol sa kung paanong makakaiwas sa sakit. Kung may ipapagawa sa isang batalyong graphic artist, sana ang layunin, para dumami pa ang magpapabakuna,” she said.

The vice president also called for the passage of laws that focus on solving the country’s healthcare problem.

“Kung magpapasa ng mga bagong batas, unahin sana ang pondo at pagpapatibay ng mga sistema laban sa pandemya,” she said.

Robredo said the government, being responsible for making policies, should be clear in relaying the message that nationwide cooperation is the key to dealing with the pandemic.

“Pero bukod sa paglalatag ng mga polisiya, alam din nating may isa pang napakahalagang tungkulin ang gobyerno: Ang itutok tayo sa iisang direksyon; ang ipaalala sa atin na anuman ang mga di-pagkakasundo, iisang bayan tayo. Tungkulin ng gobyerno, lalo na sa panahon ng krisis, na magpunla ng pagkakaisa,” she said.

Robredo’s message was aired a day after President Rodrigo Duterte’s almost-three-hour-long State of the Nation Address. John Ezekiel J. Hirro