Silipin natin ang mga paratang ng grupong TNTrio—at mga basehan nito—kaugnay sa 2022 presidential election.