The Metro Rail Transit 3 (MRT3) management declared that it will suspend its operations during the Holy Week to implement the scheduled maintenance and rehabilitation works in the railway line.

MRT3 said in an advisory that their operations will stop from March 30, Holy Tuesday, until April 4, Easter Sunday.

“Kabilang sa mga aktibidad na isasagawa sa temporary shutdown ay ang pagpapalit ng mga railway turnout sa depot, pagpapalit ng mga point machine, at paglalagay ng CCTV units,” it said.

During this week, the MRT3 management said it will allow a train to transfer from one rail track to another.

Moreover, a point machine’s purpose is to control the operation of railway turnouts from the MRT3 Control Center.

“Mahalagang bahagi ang mga ito ng isang railway system para maging maayos ang railway signaling at pagpapatakbo ng mga tren,” the MRT3 management said.

Sumitomo-MHI-TESP from Japan will work together with the MRT3 management to implement the rehabilitation of the entire railway system. Ronald dela Cruz