Moderna is seeking to expand the coverage of its vaccine’s emergency use license to cover Filipinos aged 12 and above, the Philippine Food and Drug Administration (FDA) announced on Tuesday.

FDA chief Eric Domingo said Moderna applied for the amendment of its emergency use license on Friday, Aug. 20.

“Nagpadala na rin po sila ng kanilang datos ng clinical trials at ito po ‘yung inaaral ngayon ng ating mga expert,” Domingo said.

Domingo said the evaluation could be completed by next week.

“Tingnan natin kung maaari rin po siyang gamitin sa mga bata pagdating po ng panahon na ‘yung vaccination program natin ay aabot na po doon sa mga pediatric or at least sa adolescent age group,” Domingo said.

The local FDA has approved only one vaccine for people aged 12 and above⁠—the Pfizer vaccine, which was approved on June 8.

The Philippines however has yet to expand its vaccination program to include children. John Ezekiel J. Hirro