President Ferdinand Marcos Jr. on Wednesday urged Filipinos to strive to become the best versions of themselves as the country marked the 159th birth anniversary of Philippine revolution hero Andres Bonifacio.

Speaking at the Andres Bonifacio Monument in Caloocan, the president called on Filipinos to emulate the hero’s loyalty and patriotism.

“Sikapin natin na maging pinakamahusay na uri ng ating mga sarili; na maging Pilipino na ang katapatan at pagmamahal sa bayan ay kapares ng ating mga bayaning tulad ni Gat Andres,” he said.

“Magagawa po natin ito sapagkat katuwang natin ang ating mga makabagong bayani—ang ating mga doktor, mga nars, mga sundalo, mga pulis, OFWs, at ang bawat Juan at Juana—na buong pusong naglilingkod para sa kapwa,” he added.

These modern-day heroes, the president said, prove that everyone can be a hero.

“Pinapakita nila na ang bawat isa sa atin ay may angking kakayahan na makagawa ng kabutihan sa ating lipunan at pamayanan. Ito ay isa sa mahahalagang pamanang iniwan ni Gat Andres sa atin—na ang bawat isa ay maaaring maging bayani sa ating sariling pamamaraan,” he added,

Bonifacio founded the Kataastaasang Kagalang-galang na Katipunan ng mga Anak ng Bayan, which sparked the revolt of August 1896 against the Spaniards. John Ezekiel J. Hirro