Iniwasan lang daw ni Marcos ang pagdanak ng dugo kaya sila tumakas?

Nabuhay ang isang tsismis sa social media na kaya daw pumayag si Marcos na lisanin ang bansa ay para iwasan daw ang kaguluhan at ang pagdanak ng dugo.