CLAIM: Mawawala ang boto para kay Robredo sa pagboto sa isang party-list group sa balota

RATING: HINDI TOTOO


Mali ang mga mensaheng kumakalat sa mga online chat group na ang mga boto para kay Leni Robredo ay mawawalan ng bisa sa pamamagitan ng pagboto para sa isang party-list group, dahil ang mga ballot oval para sa huli ay direktang nasa likod ng kanyang pangalan.

Ang mga mensaheng ito ay nagbigay din ng maling payo na mas mainam na huwag nang bumoto ng party-list group para hindi maapektuhan ang mga boto para kay Robredo, na No. 10 sa balota.

Una, ang mga tagubilin para sa pagboto sa mismong balota ay malinaw: maaaring itiman ng mga botante ang mga oval na naaayon sa kanilang boto gamit ang marking pen na ibinigay. Ginagawa namin ang mga tagubilin sa ibaba:

Ayon sa dokumento ng bidding para sa halalan sa 2022, ang Precinct-Based Optical Mark Reader (OMR) para sa Vote Counting Machine (VCM) na gagamitin sa Mayo 9 “ay magagawang kilalanin ang mga marka ng tinta sa balota at bilangin ang tumpak na kaukulang mga boto.”

Higit pa rito, ang OMR/OpScan ay “magbibigay sa botante ng isang sistema ng pag-verify (ipinapakita sa screen at resibo ng botante) upang malaman kung nairehistro o hindi ng makina ang kanyang pinili.”

Ayon sa website ng Smartmatic, ang kumpanyang gumagawa ng VCM, “Ang mga balota ay maaaring ipasok sa Precinct Scanner sa anumang oryentasyon, at ang magkabilang panig ay maaaring basahin nang sabay-sabay.”

Hindi na kailangang lumiban ng mga botante sa party-list elections para lamang matiyak na mabibilang ang kanilang mga boto para sa pangulo.

 

PressOne.PH is part of #FactsFirstPH which brings together various sectors that are committed to promoting truth in the public space, and exacting accountability on those who harm it with lies. For those interested to join the initiative, email info@factsfirst.ph

PressOne.PH has adopted Facebook’s ratings options for third-party fact checkers and is working toward accreditation with the International Fact-Checking Network (IFCN).

See our fact-checking policy here.