Habang papalapit ang eleksyon, makikitang nagiiba din ang ihip at mundo ng pangangampaniya ng mga kandidato sa bansa sa tulong ng kaniya-kaniyang diskarte ng mga tagasuporta ng mga kandidato. Alamin kung paano nahubog ng mga supporters ang tila makabagong paraan ng pangangampaniya sa episode na ito ng The Press Room.

Play