Photo from Ka Leody De Guzman’s Facebook Page.

Presidential aspirant and progressive labor leader Leody de Guzman advised voters to choose a labor leader like him as the next president of the Philippines. 

He noted that he has been fighting for the same cause for 38 years. 

“Subukan natin ang isang lider manggagawa na hindi nangangako kundi sa mahabang panahon sa loob ng 38 years ay nilalabanan na yung bitbit-bitbit na plataporma hanggang sa kasalukuyan,” he said during the Kapisanan ng mga Brodkaster ng Pilipinas (KBP) presidential forum. 

De Guzman added that he should be chosen as president since former leaders from privileged backgrounds have only made the rich richer. 

Because of this, the gap between the rich and the poor expanded, he added. 

“Kaya ako ay naniniwala na ang kailangan natin ay bagong politika—politika ng masa, politika ng mamamayan, hindi ng iilan,” he said. Ronald Espartinez