Ang YouTube account na “Bagong Lipunan” ay nag-post ng video na pinamagatang “Yellow Fact-Checkers ang tunay na diktador sa social media.”


Sinabi ng user na ang kanilang mga Facebook posts ay hindi lumalabas sa news feed ng kanilang mga followers dahil tinanggal ito ng mga Facebook fact-checkers na binansagan nila bilang mga “diktador” na nagsasagawa ng censorship.

CLAIM: Fact-checkers ay mga ‘diktador” na nagsasagawa ng censorship

RATING: HINDI TOTOO


FACTS: 

Ang Facebook ay mayroong fact-checking program na pinangungunahan ng mga independent fact-checkers. Ang mga fact-checkers na ito ay nagsusuri at nagpapatotoo sa katunayan ng mga storya online. 

Mayroon ding mga pamantayan ang itinalagang community standards ang Facebook, na kapag hindi nasunod ay maaaring magresulta ng mga parusa,katulad ng limitadong pamamahagi ng posts.

Tulad ng nabanggit ng mga analysts, ang pagsasagawa ng fact-checking ay hindi censorship, ngunit, ito ay isang pagpapatunay ng impormasyon sa pamamagitan ng mahigpit at mahabang proseso ng beripikasyon.

BAKIT ITO MAHALAGA

Ang YouTube account ay isang verified account na mayroong 155,000 subscribers. Sa pagsusulat nitong storya na ito, ang nasabing video ay umabot na ng 1,452 views, 109 likes, and 16 comments. – Vanessa Adolfo and Jamaica Marciano (Translated by Jessie Rival)

 

PressOne.PH is part of #FactsFirstPH which brings together various sectors that are committed to promoting truth in the public space, and exacting accountability on those who harm it with lies. For those interested to join the initiative, email info@factsfirst.ph

PressOne.PH has adopted Facebook’s ratings options for third-party fact checkers and is working toward accreditation with the International Fact-Checking Network (IFCN).

See our fact-checking policy here.