Binawi ng pangulong Duterte ang nauna niyang desisyon noong isang taon na buwagin ang kasunduang Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika.

Pag uusapan natin ang ibig sabihin at implikasyon nito dito lang sa The Press Room.

 

LISTEN ON SPOTIFY: